Gedenkdaag 2023

Fir déi Kanner déi nët mat op d’Montée ginn: 
Pour les enfants qui ne sont pas à la montée: 


Op dësem Dag ginn den Affer vum zweete Weltkrich geduecht. Zu Miersch gëtt fir dësen Dag en Cortège organiséiert wou mir als Scouten deel huelen.
 
Rdv: Sonndes den 15. Oktober um 10:00 zu Miersch um Parking Schlasspesch.
Départ vum Cortège ass um 10:15
 
Retour: um 11:15 op der Mëchelsplaatz
 
Et ass eng offiziel Veranstaltung, komm duerfir w.e.g. an Foulard an Uniform (wanns de eng hues, sos an engem Groen Pullover)
Il s’agit d’un événement officiel, s.t.p.l. vient en foulard et uniforme (si t’en a une, sinon met un pull gris)