Kontakt

Eis Adress

Les Loutres de Mersch

16, um Haardterwee

L-7534 Mersch

Les Loutres de Mersch

B.P. 31

L-7501 Mersch

Eis Konten

fir Cotisatioun, Loutres Shop an Eventer

Les Loutres: LU97 1111 0731 7537 0000 (CCPLLULL)

fir Locatioun vum Chalet

Locatioun: LU07 0030 0982 3003 0000 (BGLLULL)

fir Scoutsaktiviteiten:

(all Branchen)

Scouten: LU94 1111 2051 4587 0000