News

Beaver

Wëllefcher

Scouten

WE Superjhemp

WE Superjhemp 5.-6. Jan 24 De Superjhemp huet seng Superkräfte verluer. Superjhemp a perdu ses super pouvoirs Léif Wëllefcher, …

Owesversammlung 09 Dezember 2023 Den Samsden 09 Dezember vun 17h00 bis 21h00 machen mir eng …

Beaver Verspriechen 2023

Beaver Verspriechen 2023 Op dëser Aktivitéit ginn déi nei Beaver offiziel an der Colonie opgeholl. …

WE Superjhemp

WE Superjhemp 5.-6. Jan 24 De Superjhemp huet seng Superkräfte verluer. Superjhemp a perdu ses super pouvoirs Léif Wëllefcher, …

Owesversammlung 09 Dezember 2023 Den Samsden 09 Dezember vun 17h00 bis 21h00 machen mir eng …

WE MONTEE 2023 Et ass rëm sou wäit, d’Kanner maachen d’Montée. Op der Montée ginn …

WE MONTEE 2023 Et ass rëm sou wäit, d’Kanner maachen d’Montée. Op der Montée ginn …

••• Maislabyrinth ••• D’Landjugend Zenter huet zu Lëntgen en Maislabyrinth ungeplanzt wou d’Kanner kënnen entdecken.  …

Summercamp 2023

Summercamp Bouneweg 23.-26. July 2023 Umellen

Explorer

Groupe

Newsletter

WE MONTEE 2023 Et ass rëm sou wäit, d’Kanner maachen d’Montée. Op der Montée ginn …

••• Maislabyrinth ••• D’Landjugend Zenter huet zu Lëntgen en Maislabyrinth ungeplanzt wou d’Kanner kënnen entdecken.  …

••• Fuesversammlung 04 Februar 2023 ••• Wéini? 4.2 vun 14:00 – 16:00 Et as Fuesend, …

Journée commémorative 2023

Gedenkdaag 2023 Fir déi Kanner déi nët mat op d’Montée ginn: Pour les enfants qui ne …

Rentree 2023

Rentree 2023 Et ass glaich esou wait… D’Scoutsjoer 2022-2023 geet lass!  Bientôt…La nouvelle année scoute 2022-2023 …

Pow Wow 2023

Pow Wow 2023 9. July 2023 Pow Wow 2023100. Pow Wow vun der FNEL 9. …

Kreschtmaart 2023

Chrechtmaart Och dëst Joer sinn mir rëm aktiv op dem Traditionnellen Krëschtmaart zu Miersch op …

Cotisation 2023-24

Cotisatioun fir all Member 2023-24 28€ fir all Member63€ fir néi Memberen (28€ + 35€ …

Photo Sait

Photoen vun den Aktiviteiten Mat desem Link kenns de op eng Librairie vun all de …