Gedenkdaag 2021

Rdv den 10. Oktober um 9h45 zu Miersch op dem Parking Schlasspesch. Départ vum Cortège ass um 10h00.

Retour um 11h15/30 op der Mëchelsplaatz

Et ass eng offizell Veranstaltung, komm duerfir w.e.g. an Uniform (wanns de eng hues) an mat dengem Foulard.
Il s’agit d’un événement officiel, s.t.p.l vient en uniforme (si t’en a une) et avec ton foulard. 

Breng sëcherheetshalwer deng Mask mat. Ramène ton masque.