Chrechtmaart

Och dëst Joer sinn mir rëm aktiv op dem Traditionnellen Krëschtmaart zu Miersch op der Mëchelsplaatz. 

Mir hunn e Stand vun Samstes den 2. Dezember 18h00 – 01h00 an Sonndes den 3. Dezember vun 11h00 bis 18h00

Comme chaque année on est actif sur le Marché de Noël de Mersch à la Place St. Michel. 

On a un stand le samedi 2 décembre de 18h00 à 1h00 et dimanche 3 décembre de 11h00 à 18h00