Pow Wow 2024

14. July 2024

Den 101ten Pow Wow steet ennert dem Thema „Fraternité Européenne – Europäesch Bridderlechkeet“

Dëst Thema gouf gewielt fir déi staark Verbindungen ze feieren, déi d’Länner vun eisem Kontinent verbannen, an dobäi ze weisen, datt Europa net nëmmen eng Sammlung vu Länner ass, mä eng grouss Famill. D’europäesch Bridderlechkeet representéiert d’Wäerter vu Respekt, Toleranz, a Frëndschaft, déi eis Aktiounen an Interaktioune bei de Scouten an doriwwer eraus leede sollen. Mat verschiddene spillereschen an ugepassten Aktivitéite probéiere mir dës Wäerter un d’Participante vum Pow-Wow 2024 weiderzeginn. 

Ce thème a été choisi pour célébrer les liens forts qui unissent les pays de notre continent, tout en mettant en lumière que l’Europe n’est pas seulement un ensemble de pays, mais une grande famille. La fraternité européenne représente les valeurs de respect, de tolérance, et d’amitié qui doivent guider nos actions et nos interactions aux scouts et ailleurs. À travers plusieurs activités ludiques et adaptées, nous essayerons de transmettre cela aux participants du Pow-Wow 2024.

Rdv : Sonndes den 14.7 um 8:45 zu Miersch op der Gare
Retour: um 17:00 zu Miersch op der Gare 

Apaacken: Dem Wierder ugepassten Gezeih,eppes fir op de Kapp, Sonnecreme, Bidon a Pic Nic 
À rammener: vêtements adaptés à la météo, quelque chose contre le soleil, crème solaire, bidon et pic nic

Iwwerweisung vun 10€ op de Kont
CCPL: LU94 1111 2051 4587 0000
Les Loutres Scouten
Mention: „Pow Wow 2024, Numm a Virnumm vum Kand“