••• Sortie Schlittschung •••

20230304_151933

Och dëst Joer steet eis Sortie Schlittschung traditionnel um Programm, also déi dech warm un an komm mat eis op Beefort 😉 
Cette année notre Sortie patinoire est aussi programmée, met alors des vêtements chauds et viens avec nous à Beaufort;) 

Rdv den 27 Januar 2024 um 13h30 zu Miersch op der Bus – Gare
Retour um 17h15 zu Miersch op der Bus – Gare

Ech hunn Schlittschung : 10€ op de Gruppekont
Ech muss Schung léinen: 13€ op de Gruppekont

J’ai des patins: 10€ sur le compte du groupe
Je dois louer des patins: 13€ sur le compte du groupe

CCPL: LU94 1111 2051 4587 0000
Les Loutres Scouten
Mention: „Schlittschung 2024, Numm a Virnumm vum Kand“