••• Sortie Schlittschung •••

Och dëst Joer steet eis Sortie Schlittschung traditionnel um Programm, also déi dech warm un an komm mat eis op Beefort 😉 
Cette année notre Sortie patinoire est aussi programmée, met alors des vêtements chauds et viens avec nous à Beaufort;) 


Rdv den 4 März 2023 um 13h30 zu Miersch op der Gare
Retour den 4 März 2023 um 17h00 zu Miersch op der Gare

 
 
Ech hunn Schlittschung : 10€ op de Gruppekont
Ech muss Schung léinen: 13€ op de Gruppekont
 
J’ai des patins: 10€ sur le compte du groupe
Je dois louer des patins: 13€ sur le compte du groupe

 
CCPL: LU97 1111 0731 7537 0000
Les Loutres Mersch
Mention: „Schlittschung 2023, Numm a Virnumm vum Kand“